loader-logo

Formació

en Teràpia Familiar Sistèmica Relacional

L’epistemología Sistèmica Relacional ens proposa ampliar la nostra mirada, de l’individu a les seves relacions i vincles. Ens ofereix una nova comprensió del malestar, el patiment i els símptomes. Ens proporciona alternatives per generar nous recursos i possibilitats de relació i convivència en les persones i les families.

Ens adrecem a tots aquells professionals i estudiants interessats en el nom de les relacions, de la comunicació i del treball amb les families.

Proposem una formació que conecta la teoría amb l'experiència i la pràctica, per facilitar la incorporació del pensament sistèmic. Busquem ampliar la mirada i els recursos professionals i també personals dels alumnes.

La reflexió sobre la bibliografia que es treballa es combina amb la visualització d'entrevistes familiars, les dramatitzacions i les aportacions del treball individual i del grup.

Calendari 2021

Formación Básica

Les classes s’imparteixen en divendres de 16 a 19h i en dissabte de 9 a 19h.

Calendari 2021 – Gener / Novembre:

Calendari de divendres: 12 de febrero, 12 de març, 16 d’abril, 14 de maig, 11 de juny, 17 de setembre,  22 d’octubre i 19 de novembre.

Calendari de dissabtes: 16 de gener, 13 de febrero, 13 de març, 17 d’abril, 15 de maig, 12 de juny, 18 de setembre, 23 d’octubre i 20 de novembre.

 • Per a formalitzar la inscripció cal una entrevista personal amb una docent del centre.

Preu del curs: 1.170€ (possibilitat de pagament fraccionat), amb una única matrícula de 100€.

Per a més informació o per inscriure’s pot contactar per telèfon 659 039 071 o en el correu centrehortatfsr@outlook.com.

Formació Bàsica

Fonaments de la Teràpia familiar  Sistèmica (106 hores)

 • Història de la Teràpia Familiar: els pioners

 • Fonaments epistemològics: Teoria General de Sistemes, Teoria de la Comunicació Humana i Cibernètica

 • La família com a sistema relacional: el cicle vital de la familia, el símptoma com a metáfora, el genograma trigeneracional.

 • Tres mirades sistèmiques complementàries: Model estructural, processual i contextual.

 • El primer contacte i la primera entrevista.

Anàlisi de videos i entrevistes en directe.

El context, el diàleg i la teràpia (106 hores)

 • De la primera a la segona cibernética: la implicació del terapeuta.
 • Procés terapèutic i visió sistèmica.
 • Incorporant les tècniques i estratègies terapèutiques dels models pioners: Teràpia Breu, Model Estructural i Model Contextual.

Entrevistes en directe: l’experiencia de l’observador participant.

OBJETIUS

 • Incorporar el pensament sistèmic. (Del pensament lineal al pensament circular. De la mirada a l’individu a la mirada a les seves relacions).
 • Apropar-se a la família com a sistema relacional. De la comprensió de les seves dificultats a la recerca de recursos que afavoreixin la transformació  i el creixement dels seus membres.
 • Coneixer el pensament ,estratègies d’intervenció i evolució dels 3 Models pioners de la Teràpia Familiar (Teràpia Breu, Model Estructural, Model Contextual).
 • Poder utilizar el genograma trigeneracional com a eina facilitadora del contacte amb la família i del treball terapèutic.
 • Poder utilizar la comunicació analògica com a font d’informació sobre les relacions familiars.
 • Visualitzar el conjunt del procés terapèutic : Derivació, primer contacte, primera entrevista, hipòtesi, objectius, evolució, seguiment 

Formació Avançada

Famílies de designació rígida: quan el temps s’atura. (264 hores)

 • Sistemes rígids: els triangles perversos.
 • Del joc simètric de la parella al joc psicòtic de la família.
 • Instigació, seducció i connivència.
 • L’anorèxia: els jocs ocults, la provocació i la desesperació.

Preparació i conducció d’entrevistes familiars a càrrec de l’alumne, amb la col·laboració del grup i la supervisió del docent.

La Ruta dels Orígens  (160 hores) 

El context on exercim la nostra activitat terapèutica és un espai on conflueixen infinitat de circuits i connexions: uns podem identificar-los amb plena consciència; d’altres ens es impossible reconèixer-los ja que ressonen massa intensament en la nostra evolució i toquen aspectes cristal·litzats del nostre passat.

Aquest taller té com a objectiu situar el terapeuta en la seva família d’origen per tornar a trobar-hi les connexions, delegacions, mites i la seva evolució.

La reflexió, les ressonàncies i les contribucions del grup enriqueixen en profunditat i consistència l’experiència compartida

OBJETIUS

 • Aprofundir en el treball terapèutic amb famílies de designació rígida (Anorèxia, psicòsi, toxicomaníes…). Així com en el model teòric que el sustenta. La terapia com a investigació.
 • Coneixer el  treball terapèutic en casos de violència, maltracte, famílies en lluïta judicial.
 • Apropament a nous models terapèutics.
 • Fomentar les possibilitats de creixement de cada alumna/e com a terapeuta mitjançant el treball amb la família d’orígen. Aprofundir en la història personal, procesos d’aprenentatge, creences, mites …  que incideixen en la nostra manera de mirar i relacionar-nos.

Els Pioners

Els i les primeres professionals en endinsar-se en el territori, fins llavors inexplorat, del treball terapèutic amb la familia. Amb la seva iniciativa, la seva creativitat i la seva capacitat d’assumir riscos van fer possible el sorgiment de la Teràpia Familiar.

Conveni de col.laboració

Scuola Romana de Psicoterapia Familiare

Via Reno, 30 - 00198 - Roma. | Teléfono: 06 8554261 | Mail: srpf.roma@srpf.it | Web: www.srpf.it
Director: Profesor Carmine Saccu.
Esta web utiliza cookies, puede ver aquí la Política de Cookies