Home » Proposta formativa

Proposta formativa

Formació en Teràpia Familiar Sistèmica Relacional

Ens adrecem a tots aquels professionals i estudiants interessats en el mon de les relacions, de la comunicació i del treball amb les famílies.

Proposem una formació que conecta la teoría amb l'experiència i la pràctica, per facilitar la incorporació del pensament sistèmic. Busquem ampliar la mirada i els recursos professionals i també personals dels alumnes.

l'explicació, lectura i reflexió sobre la bibliografía proposada, les dramatitzacions, l'experiència del grup de formació conjuntament amb la visualització y observació d'entrevistes familiars, articulen la nostra proposta formativa

 

FORMACIÓ BÀSICA


Primer Curs

Fonaments de la Teràpia familiar  Sistèmica (106 hores)

 

*Epistemologia i complexitat en el paradigma sistèmic.

*Teoria de la Comunicació Humana i Cibernètica

*Història de la Teràpia Familiar: els pioners

*Tres mirades sistèmiques complementàries: Model estructural, processual i contextual.fa

*La família com a sistema relacional: el cicle vital de la familia, el genograma trigeneracional.

*El primer contacte i la primera entrevista.

*Anàlisi de videos i entrevistes en directe.

 

 

 

 

 

Segon Curs

El context, el diàleg i la teràpia (106 hores)

 

*Procés terapèutic i visió sistèmica

*La implicació del terapeuta: primera i segona cibernètica

*Incorporant les tècniques de Salvador Minuchin

*Principis teòrico-pràctics per a la conducció d’una primera entrevista.

*El context com a variable de primer ordre.

 

Entrevistes en directe: la experiència del observador participant.

  

 

 

FORMACIÓ AVANÇADA

 

Tercer Curs

Famílies de designació rígida: quan el temps s'atura. (106 hores)

 

*Sistemes rígids: els triangles perversos.

*Del joc simètric de la parella al joc psicòtic de la família.

*Instigació, seducció i connivència. *L'anorèxia: els jocs ocults, la provocació i la desesperació.

 

Preparació i conducció d'entrevistes familiars a càrrec de l'alumne, amb la col·laboració del grup i la supervisió del docent.

 

 

 

Quart Curs

La Ruta dels Orígens  (120 hores)

 

El context on exercim la nostra activitat terapèutica és un espai on conflueixen infinitat de circuits i connexions: uns podem identificar-los amb plena consciència; d'altres ens es impossible reconèixer-los ja que ressonen massa intensament en la nostra evolució i toquen aspectes cristal·litzats del nostre passat.

 

Aquest taller té com a objectiu situar el terapeuta en la seva família d'origen per tornar a trobar-hi les connexions, delegacions, mites i la seva evolució.

 

La reflexió, les ressonàncies i les contribucions del grup enriqueixen en profunditat i consistència l'experiència compartida.  

 

 

 

Cinquè Curs

Praxis Clínica  (198 hores)

 

Un dels objectius que organitza aquest curs clínic es que els participants iniciïn la seva pròpia versió sobre la teràpia.

 

Aquest treball afavoreix reconèixer els elements que cadascú atresora i permet la utilització d’un mateix en el seu fer professional, en sintonia amb el seu procés autònom, responsable, ètic i amorós. 

 

Cada participant assumeix el procés terapèutic d'una família, acompanyat del treball en equip i la supervisió directa.

 

Centre Horta

El Centre Horta

Centre Horta

Seminari Carmine Saccu 2014